Välkommen till JC Psykologmottagning AB i centrala Helsingborg

Verksamheten erbjuder behandlingar inom ramen för vårdval psykoterapi, på uppdrag av Region Skåne, med fokus på Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Mitt medlemskap i Sveriges Psykologförbund samt Psykologföretagarna garanterar din säkerhet som patient.

Kostnad

200 kr per besök eller kostnadsfritt med frikort, efter remiss från din husläkare. Utan remiss 1 400 kr per besök.

Känner du dig missnöjd med ditt liv, även om allt verkar bra? Upplever du besvär eller symtom av olika slag?

Sådana symtom kan vara:

  • Depression, nedstämdhet
  • Oro, ångest, panikattacker
  • Stress och krisreaktioner

Här erbjuds KBT-behandling med sjukvårdstaxa samt högkostnadsskydd. Detta gäller dig från 16 år.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingsmetod som har visat sig vara effektiv vid behandling av bland annat ångest, depression och stressrelaterade besvär.

Torn