Välkommen till JC Psykologmottagning AB i centrala Helsingborg

Verksamheten utför behandlingar inom ramen för vårdval Psykoterapi, på uppdrag av Region Skåne.

Mitt medlemskap i Sveriges Psykologförbund samt Psykologföretagarna garanterar din säkerhet som patient.

Kostnad

200 kr per besök eller kostnadsfritt med frikort, efter remiss från din husläkare. Utan remiss 1 400 kr per besök.

Är du inte nöjd med ditt liv, trots att allt verkar bra? Kan du besväras av symtom av olika slag?

Sådana symtom kan vara:

  • Depression, nedstämdhet
  • Oro, ångest, panikattacker
  • Stress och krisreaktioner

Jag bedriver PDT-behandling med sjukvårdstaxa samt högkostnadsskydd. Detta gäller dig från 16 år.

Torn