Bakgrund

Mitt namn är Jonas Claesson. Jag är legitimerad psykolog sedan 1993 samt specialist inom klinisk psykologi sedan 2004.

Jag var under en period engagerad i ett forskningsprojekt kring säsongsbunden depression vid Lunds Universitetssjukhus. Vidare arbetar jag samt har arbetat med konsultation och utbildning till Malmö lärarhögskola, debriefingutbildning och krishantering till polismyndigheten i Skåne samt handledning till Kvinnojouren i Helsingborg.

Förutom ovanstående har jag utfört såväl utbildnings som bedömningsuppdrag till ett flertal kommuner i Skåne.

Jonas
  • Legitimerad psykolog
  • Specialist i klinisk psykologi
  • Ackrediterad vårdgivare för Region Skåne