Mottagningen är belägen på Kullagatan 8 i en ljus och tyst lokal som ger lugn och harmoni vid samtal.